دریاچه ولشت

 • دریاچه-ولشت_1
 • دریاچه-ولشت_2
 • دریاچه-ولشت_3
 • دریاچه-ولشت_4
 • دریاچه-ولشت_5
 • دریاچه-ولشت_6
 • دریاچه-ولشت_7
 • دریاچه-ولشت_8
 • دریاچه-ولشت_9
 • دریاچه-ولشت_10
 • دریاچه-ولشت_11
 • دریاچه-ولشت_12
 • دریاچه-ولشت_13
 • دریاچه-ولشت_14

درباره دریاچه ولشت

ولشت دریاچه ایست به غایت زیبا و دل انگیز در دل طبیعت بکر کلاردشت. این دریاچه به لحاظ موقعیت جغرافیایی و آب شیرنش فضای مناسبی برای ادرک ماهیان و برخی پرندگان مهاجر فراهم نموده است.
اما مانند بسیاری دیگر از نقاط توریستی کشور این مجموعه نیز بهره چندانی از امکانات نداشته و فقط چند قایق پدالی در ورودی دریاچه در انتظار گردشگران شمالی نشسته اند.
اما اگر شناگر ماهری باشید عمق 40 متری دریاچه محرک خوبی برای شما می باشد تا تنی به آب زده و خستگی سفر را در آب هایش بزدایید.

  تلفن دریاچه ولشت :

  وب سایت دریاچه ولشت : -

  آدرس دریاچه ولشت : مازندران، کلاردشت، 15 کیلومتری حسن کیف (بخشی از جاده خاکی است)


نمایش نقشه - دریاچه ولشتمراکز نزدیک دریاچه ولشت

جاذبه های اطراف دریاچه ولشت