حمام وزیری

  • حمام-وزیری_1
  • حمام-وزیری_2
  • حمام-وزیری_3
  • حمام-وزیری_4
  • حمام-وزیری_5
  • حمام-وزیری_6
  • حمام-وزیری_7

درباره حمام وزیری

محله آب انبار نو محله ای قدیمی است که دیدنی های بسیاری از جمله آب انبار نو و خانه کلبادی و حمام وزیری را در خود جای داده است.
حمام وزیری بخشی از خانه خاندان بزرگ و به نام وزیری بوده که بعد از مدتی از آن منفک شده و به صورت کنونی مرمت و در معرض بازدید علاقمندان قرار گرفته است.
این حمام قجری مانند سایر حمام های هم عصر خود دارای ورودی، سربینه، راهرو های انتقالی هوا، گرم خانه، خزینه های آب گرم و سرد، دستشویی و تون است.

  تلفن حمام وزیری :

  وب سایت حمام وزیری : -

  آدرس حمام وزیری : مازندران، ساری، خیابان انقلاب، محله انبار نو، حمام وزیری


نمایش نقشه - حمام وزیریمراکز نزدیک حمام وزیری

جاذبه های اطراف حمام وزیری

مراکز خرید اطراف حمام وزیری