بناى امام ‌زاده عباس

  • بناى-امام-‌زاده-عباس_1

درباره بناى امام ‌زاده عباس

بناى امام ‌زاده عباس سارى از نظر شیوه ‌معمارى و شکل گنبد هرمى آن، اهمیت تاریخى و هنرى خاصی دارد. داخل صحن بقعه ،صندوق چوبى نفیسى بر روى مرقد قرار دارد که تاریخ سال ۸۹۷ هجرى قمرى بر روى آن حک شده است. در این بقعه سه تن از امامزادگان به نام امام ‌زاده عباس، محمد و حسن مدفون هستند.

  تلفن بناى امام ‌زاده عباس :

  وب سایت بناى امام ‌زاده عباس : -

  آدرس بناى امام ‌زاده عباس : مازندران، ساری، بلوار امام رضا، خیابان امام زاده عباس

  زمان بازدید بناى امام ‌زاده عباس :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - بناى امام ‌زاده عباسمراکز نزدیک بناى امام ‌زاده عباس

جاذبه های اطراف بناى امام ‌زاده عباس

مراکز خرید اطراف بناى امام ‌زاده عباس