آتشکده کوسان

  • آتشكده-كوسان_1

درباره آتشکده کوسان

کوسان بر وزن سوزان نام شخصی بوده نائی و نینواز که در زمان یکی از سلاطین قدیم میزیسته است. البته تاریخ اساطیر نام "گوسان" را برای آوازه خوانان عصر باستان برگزیده که به احتمال بسیار در لحجه ی محلی به کوسان ملفوظ و مشهور شده است.
این آتشکده که مربوط به سده‌های اولیه ادوار تاریخی پس از اسلام است، در جنوب غربی روستای آسیابسر شهرستان بهشهر بر بالای کوهی نه چندان مرتفع قرار گرفته است.
آتشکده ‌ی کوسان بهشهر از بیشمار آتشکده‌هایی ست که از روزگار شهریاری شاهان ساسانی پا بر جای مانده‌ است.
  تلفن آتشکده کوسان :

  وب سایت آتشکده کوسان : -

  آدرس آتشکده کوسان : مازندران، بهشهر، 3 کیلومتری غرب بهشهر، روستای آسیابسر، جنوب ‌باختری روستای آسیابسر، در بالای كوهی كم ارتفاع

  زمان بازدید آتشکده کوسان :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - آتشکده کوسانمراکز نزدیک آتشکده کوسان

جاذبه های اطراف آتشکده کوسان