پل شکسته یا پل شاپوری

 • پل-شکسته-یا-پل-شاپوری_1
 • پل-شکسته-یا-پل-شاپوری_2
 • پل-شکسته-یا-پل-شاپوری_3
 • پل-شکسته-یا-پل-شاپوری_4

درباره پل شکسته یا پل شاپوری

پل شکسته یا پل شاپوری در غرب شهر قدیمی شاپورخواست بر روی رودخانه ای خشک قراردارد که یکی دیگر از شاهکارهای دوره ساسانی است. این پل 28 طاقی که تنها 6 طاق آن باقی مانده از سنگ تراش داده شده، ساخته شده است و عامل ارتباط غرب استان لرستان با شرق و از آنجا به خوزستان و تیسفون (پایتخت ساسانیان) بوده‌ است.

  تلفن پل شکسته یا پل شاپوری :

  وب سایت پل شکسته یا پل شاپوری : -

  آدرس پل شکسته یا پل شاپوری : استان لرستان،خرم آباد، بر روی خرم رود

  زمان بازدید پل شکسته یا پل شاپوری :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - پل شکسته یا پل شاپوریمراکز نزدیک پل شکسته یا پل شاپوری

جاذبه های اطراف پل شکسته یا پل شاپوری

رستوران های اطراف پل شکسته یا پل شاپوری