نقش رستم و نقش رجب

  • نقش-رستم-و-نقش-رجب_1
  • نقش-رستم-و-نقش-رجب_2
  • نقش-رستم-و-نقش-رجب_3
  • نقش-رستم-و-نقش-رجب_4
  • نقش-رستم-و-نقش-رجب_5
  • نقش-رستم-و-نقش-رجب_6
  • نقش-رستم-و-نقش-رجب_7

درباره نقش رستم و نقش رجب

یکی از زیباترین شاهکارهایی که نباید در سفر خود به تخت جمشید از دست بدهید شاهکار پرابهت مجموعه ای تاریخی است که کاندیدای یونسکو می باشد. نقش رستم قبرهایی است بر بلندای کوهی صخره ای که گفته می شود متعلق به داریوش دوم، اردشیر اول، داریوش اول و خشایارشا اول (از چپ به راست) می باشد که البته نقل قول های بیشماری پیرامون این دیدگاه وجود دارد. قبر اردشیر در پرسپولیس نیز به همین گونه می باشد. ورودی های این مقبره ها به جایی باز می شود که استخوان های مردگان پس از خورده شدن توسط کرکس ها در آنجا نگهداری می شده است.طراحی صلیبی از مقبره ظاهرا نقاط اصلی را نشان می دهد، اما برخی از مورخین در شباهت آن به صلیب عیسویان در تردیدند.هشت نقش برجسته ساسانی که در دل صخره نقش بسته اند، صحنه های فتوحات و مراسم سلطنتی ساسانیان را به تصویر کشیده اند.درست در مقابل این نقش برجسته ها، بنایی به نام کعبه زرتشت قرار گرفته است که برای زمان های طولانی تصور می شد آتشگاهی متعلق به دوره هخامنشی باشد، اما امروزه معتقدند احتمالا این یک گاهنامه باستانی یا خزانه بوده است.نقش رجب نیز اثر تاریخی دیگری است که در محوطه دیده میشود و از چهار سنگ حک شده تشکیل شده که متعلق به دوره ساسانیان می باشد. اولین نقش مربوط به اردشیر بابکان، دومین نقش مربوط به قایم مقام اردشیر(شاپور اول)، سومین نقش تاجگذاری شاپور اول و چهارمین مربوط به کرتایر می باشد. جالب است بدانید که رجب نام مردی است که در زمانهایی دور چایخانه ای در کنار این نقش برپا کرده بود و این مکان به نامش یادگار مانده است.

  تلفن نقش رستم و نقش رجب : -

  وب سایت نقش رستم و نقش رجب : -

  آدرس نقش رستم و نقش رجب : استان فارس،شمال شهرستان مرودشت


نمایش نقشه - نقش رستم و نقش رجبمراکز نزدیک نقش رستم و نقش رجب