موزه مردم شناسی زابل

 • موزه-مردم-شناسی-زابل-_1
 • موزه-مردم-شناسی-زابل-_2
 • موزه-مردم-شناسی-زابل-_3
 • موزه-مردم-شناسی-زابل-_4
 • موزه-مردم-شناسی-زابل-_5
 • موزه-مردم-شناسی-زابل-_6
 • موزه-مردم-شناسی-زابل-_7
 • موزه-مردم-شناسی-زابل-_8
 • موزه-مردم-شناسی-زابل-_9
 • موزه-مردم-شناسی-زابل-_10
 • موزه-مردم-شناسی-زابل-_11
 • موزه-مردم-شناسی-زابل-_12
 • موزه-مردم-شناسی-زابل-_13
 • موزه-مردم-شناسی-زابل-_14
 • موزه-مردم-شناسی-زابل-_15

درباره موزه مردم شناسی زابل

شاید نام شهر سوخته را بارها شنیده باشید، شهری بسیار پیشرفته با بخش های مرکزی، صنعتی، بناهای یادمانی و گورستان، متعلق به 5000 سال پیش. نام واقعی این شهر را کسی نمی داند ولی از یافته هایی که در کاوش های متعدد بدست آمده، بعلت آتش سوزی وسیعی که دوبار این شهر را در بر گرفته، آن را شهر سوخته نامیده اند. برای آشنایی بیشتر با این شهر باستانی و دیدن اشیایی که از کاوش های این سرزمین بدست آمده می توانید سری به موزه زابل بزنید. در این موزه ماکت انواع گورهای شهر سوخته، مهرها، سفالها، پارچه ها و کلیه یافته های شهر سوخته به نمایش در آمده است. اما چیزی که در این میان نباید بازدید از آن را فراموش کنید، سفالینه ای منقش به بزکوهی است که به اولین انیمیشن دنیا معروف است و برای اولین بار از کاوش های شهر سوخته بدست آمده است.  در کنار این کاوش ها در موزه، بخشی دیگری وجود دارد که به اشیاء مردم شناسی منطقه تعلق یافته است. در این بخش که فرهنگ و رسوم منطقه بوسیله انواع ماکتها و مجسمه های زن و مرد معرفی شده است می توانید انواع ابزار آلات، مشاغل، کتب خطی، سکه ها، ظروف آشپزخانه و ... را از نزدیک مشاهده نمایید.

  تلفن موزه مردم شناسی زابل : 32228301

  وب سایت موزه مردم شناسی زابل : -

  آدرس موزه مردم شناسی زابل : زابل، میدان شهرداری، خیابان مصطفی خمینی


نمایش نقشه - موزه مردم شناسی زابلمراکز نزدیک موزه مردم شناسی زابل

جاذبه های اطراف موزه مردم شناسی زابل