رختشویخانه (موزه مردم شناسی زنجان)

  • رختشویخانه-(موزه-مردم-شناسی-زنجان)_1
  • رختشویخانه-(موزه-مردم-شناسی-زنجان)_2
  • رختشویخانه-(موزه-مردم-شناسی-زنجان)_3
  • رختشویخانه-(موزه-مردم-شناسی-زنجان)_4
  • رختشویخانه-(موزه-مردم-شناسی-زنجان)_5
  • رختشویخانه-(موزه-مردم-شناسی-زنجان)_6
  • رختشویخانه-(موزه-مردم-شناسی-زنجان)_7
  • رختشویخانه-(موزه-مردم-شناسی-زنجان)_8
  • رختشویخانه-(موزه-مردم-شناسی-زنجان)_9

درباره رختشویخانه (موزه مردم شناسی زنجان)

قبل از اختراع ماشین لباس شویی و مراکز شستشوی لباس در سطح شهر، مردم عموماً لباس های خود را در قنات های محل یا لب چاه ها و رودخانه ها می شستند. اما زنجان در همان زمان کمی پیشرفته تر از سایر شهرها بود. رخشویخانه زنجان بنایی یادگاری از دوران قاجار و به دستور اولین شهردار زنجان ساخته شد. محلی برای شستشوی ظروف و لباس های مردم، و  استفاده از آن برای همه شهروندان به طور شبانه روزی مجانی بوده است.جالب است بدانید که در این مکان حوضچه های متعددی با کاربردهای متفاوت ساخته شده؛ از جمله حوضچه ای مختص شستشوی ظروف، حوضچه هایی مختص لباس های نسبتاً تمیز و آبکشی و حوضچه ای که محل خروجی آب بوده، مختص لباس های بسیار آلوه و لباس های مربوط به افرادی با امراض مسری بوده است.

  تلفن رختشویخانه (موزه مردم شناسی زنجان) : 3226020-024

  وب سایت رختشویخانه (موزه مردم شناسی زنجان) : -

  آدرس رختشویخانه (موزه مردم شناسی زنجان) : استان زنجان، زنجان،سعدی وسط، کوچه رختشویخانه، موزه رختشویخانه


نمایش نقشه - رختشویخانه (موزه مردم شناسی زنجان)مراکز نزدیک رختشویخانه (موزه مردم شناسی زنجان)

جاذبه های اطراف رختشویخانه (موزه مردم شناسی زنجان)

اقامت گاه های اطراف رختشویخانه (موزه مردم شناسی زنجان)

رستوران های اطراف رختشویخانه (موزه مردم شناسی زنجان)

مراکز خرید اطراف رختشویخانه (موزه مردم شناسی زنجان)