شما اینجا هستید: زنجان | زنجان | دودکش جن (تخته دیو)

دودکش جن (تخته دیو)

  • دودکش-جن-(تخته-دیو)_1
  • دودکش-جن-(تخته-دیو)_2
  • دودکش-جن-(تخته-دیو)_3
  • دودکش-جن-(تخته-دیو)_4

درباره دودکش جن (تخته دیو)

در کنار قلعه زیبا و سحر انگیز بهستان مناره های رازآمیزی قرار دارند که مردم محلی آنها را دودکش جن نامیده اند. پدیده ای طبیعی که بدلیل فرسایش شکل می گیرد و رسوبات تشکیل شده از فرسایش به شکل مناره های بلندی باقی می مانند که در اصطلاح زمین شناسی "هودو" نامیده می شود.

  تلفن دودکش جن (تخته دیو) : -

  وب سایت دودکش جن (تخته دیو) : -

  آدرس دودکش جن (تخته دیو) : استان زنجان، 20 کیلومتری شهرستان ماهنشان


نمایش نقشه - دودکش جن (تخته دیو)مراکز نزدیک دودکش جن (تخته دیو)

جاذبه های اطراف دودکش جن (تخته دیو)