نهر گرگر و پل بند گرگر

درباره نهر گرگر و پل بند گرگر

در شمال شهر تاریخی شوشتر می توانید به دیدار یکی از بزرگترین نهرهای دستکند ایران بروید که یادگاری از هخامنشیان بوده و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. نهر دستکند شاخه ای از رود کارون می باشد که در شمال شوشتر توسط بند میزان از کارون جدا شده و در فاصله حدود 45 کیلومتری پایین تر مجددا به آن وصل می شود. برای جلوگیری از تخریب، کف نهر با سنگ های بزرگی که توسط بست های فلزی به هم متصل شده اند فرش شده است. جالب است بدانید که در دل صخره های مرتفع اطراف نهر گرگر سوراخ ها و هواکش هایی وجود دارند که به شوادان های خانه ها راه داشته و هوای خنک را از سمت نهر به داخل آن ها می فرستند. «شوادان» به زیر زمین های عمیقی گفته می شود که اهالی جنوب ایران برای فرار از گرمای طاقت فرسا در خانه های خود تعبیه می کردند. ساسانیان بر روی نهر گرگر پلی ساخته اند که در پشت آن، بندآب نهر گرگر توسط سه تونل که در دل صخره با دست حفر شده اند به جنوب پل بند منتقل می شود و با حرکت آب از بین کانال های فرعی، آبشارهای زیبای شوشتر تشکیل می شوند.

  تلفن نهر گرگر و پل بند گرگر : 0

  وب سایت نهر گرگر و پل بند گرگر : -

  آدرس نهر گرگر و پل بند گرگر : خوزستان، شوشتر، خیابان شریعتی،آبشارهای شوشتر


نمایش نقشه - نهر گرگر و پل بند گرگرمراکز نزدیک نهر گرگر و پل بند گرگر

جاذبه های اطراف نهر گرگر و پل بند گرگر

اقامت گاه های اطراف نهر گرگر و پل بند گرگر

رستوران های اطراف نهر گرگر و پل بند گرگر