آبشار شوی

  • آبشار-شوی-_1
  • آبشار-شوی-_2
  • آبشار-شوی-_3
  • آبشار-شوی-_4
  • آبشار-شوی-_5
  • آبشار-شوی-_6
  • آبشار-شوی-_7

درباره آبشار شوی

در دهستانی به نام شوی در دزفول آبشاری در دل طبیعت نهفته است که زیبایی اش هوش از سرتان خواهد برد. این آبشار شگفت انگیز را دو کوه چهل و یک و سالن کوه در آغوش گرفته اند. آبشار شوی که پس از آبشار مارگون عنوان زیباترین آبشار ایران را یدک می کشد بعلت قرار گیری در مرز استان خوزستان و لرستان به جاذبه ای مشترک بین این دو استان بدل گشته است.طبیعت بکر و دل انگیز گرپه در نزدیکی این آبشار جذابیتش را برای گردشگرانش دو چندان نموده است.

  تلفن آبشار شوی : 0

  وب سایت آبشار شوی : -

  آدرس آبشار شوی : خوزستان، دزفول، روستای شوی


نمایش نقشه - آبشار شویمراکز نزدیک آبشار شوی

جاذبه های اطراف آبشار شوی