مسجد هفتاد و دو تن

 • مسجد-هفتاد-و-دو-تن_1
 • مسجد-هفتاد-و-دو-تن_2
 • مسجد-هفتاد-و-دو-تن_3
 • مسجد-هفتاد-و-دو-تن_4
 • مسجد-هفتاد-و-دو-تن_5
 • مسجد-هفتاد-و-دو-تن_6
 • مسجد-هفتاد-و-دو-تن_7
 • مسجد-هفتاد-و-دو-تن_8
 • مسجد-هفتاد-و-دو-تن_9
 • مسجد-هفتاد-و-دو-تن_10
 • مسجد-هفتاد-و-دو-تن_11
 • مسجد-هفتاد-و-دو-تن_12

درباره مسجد هفتاد و دو تن

مسجد هفتاد و دو تن واقع در ابتدای بازار بزرگ در سال 855 هجری قمری توسط شمس الدین محمد تبریزی تجدید بنا و مرمت شده است. مسجد هفتاد و دو تن (مسجد شاه سابق) ظاهرا در ابتدا مقبره‌ای بوده که امیر ملک شاه، امیر الامرا، و سپهسالار توس در زمان حکومت الغ بیک بین سال های 807 تا 817 ه. ق برای خود ساخته بود. وی در سال 829 ه. ق در خوارزم در گذشت و بنا بر وصیتش جسد او به مشهد منتقل و در مقبره‌اش دفن شد. با توجه به متون تاریخی و نیز نقشه بنا و سنگ قبرهایی که در زیر گنبد ظاهر گردید می‌توان پذیرفت که آن مقبره در دوره‌های بعدی به مسجد تبدیل شده و شاید نام سابق خود را هم از ملک شاه گرفته باشد.

  تلفن مسجد هفتاد و دو تن :

  وب سایت مسجد هفتاد و دو تن : -

  آدرس مسجد هفتاد و دو تن : خراسان رضوی، مشهد، خیابان خسروی، ابتداي بازار بزرگ (بازار سرشور)

  زمان بازدید مسجد هفتاد و دو تن :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - مسجد هفتاد و دو تنمراکز نزدیک مسجد هفتاد و دو تن

جاذبه های اطراف مسجد هفتاد و دو تن

اقامت گاه های اطراف مسجد هفتاد و دو تن

رستوران های اطراف مسجد هفتاد و دو تن

مراکز خرید اطراف مسجد هفتاد و دو تن