شما اینجا هستید: خراسان رضوی | مشهد | خواجه ربیع

خواجه ربیع

 • خواجه-ربیع_1
 • خواجه-ربیع_2
 • خواجه-ربیع_3
 • خواجه-ربیع_4
 • خواجه-ربیع_5
 • خواجه-ربیع_6
 • خواجه-ربیع_7
 • خواجه-ربیع_8
 • خواجه-ربیع_9
 • خواجه-ربیع_10
 • خواجه-ربیع_11
 • خواجه-ربیع_12
 • خواجه-ربیع_13
 • خواجه-ربیع_14
 • خواجه-ربیع_15
 • خواجه-ربیع_16
 • خواجه-ربیع_17
 • خواجه-ربیع_18
 • خواجه-ربیع_19
 • خواجه-ربیع_20
 • خواجه-ربیع_21
 • خواجه-ربیع_22
 • خواجه-ربیع_23
 • خواجه-ربیع_24
 • خواجه-ربیع_25
 • خواجه-ربیع_26
 • خواجه-ربیع_27
 • خواجه-ربیع_28
 • خواجه-ربیع_29
 • خواجه-ربیع_30
 • خواجه-ربیع_31
 • خواجه-ربیع_32
 • خواجه-ربیع_33
 • خواجه-ربیع_34
 • خواجه-ربیع_35
 • خواجه-ربیع_36
 • خواجه-ربیع_37
 • خواجه-ربیع_38
 • خواجه-ربیع_39
 • خواجه-ربیع_40
 • خواجه-ربیع_41
 • خواجه-ربیع_42

درباره خواجه ربیع

ربیع ابن خُثَیم، مشهور به خواجه ربیع، از طایفه بنى اسد و ساکن کوفه، از زمره زهّاد هشتگانه صدر اسلام و تابعین ( کسانى که صحابه پیامبر را درک کرده اند ) و همچنین از یاران و سرداران حضرت على علیه السلام بوده است. وى ضمن ارادت به حضرت على علیه السلام ظاهراً از خویشان معاویة بن ابوسفیان هم بوده است، بنابراین در سال هاى پایانى خلافت حضرت على علیه السلام و بروز اختلاف میان ایشان و معاویه، به قصد انزوا و دورى از نزاع طرفین عراق را به قصد ایران و خراسان ترک کرده است. ایشان در سال هاى پایانى عمر ساکن شهر نوغان ( مرکز ولایت توس در آن زمان ) شد و در سال 63 قمرى یا به روایتى ضعیف در سال 61 درگذشته و در یک فرسنگى شمال نوغان، که اینک مزار اوست، مدفون شده است.مشهور است که حضرت رضا علیه السلام هنگام سفر به خراسان در سالهاى 200 تا 203 قمرى قبر خواجه را زیارت کرده است.مقبره خواجه ربیع بناى با شکوه و زیبایى واقع در باغى وسیع و مصفّا بر کناره راست کشف رود در حاشیه شمالى شهر مشهد است. این بنا از آثار زیبای‌ دوران‌ صفویه‌ است‌ و در وسط‌ باغ‌ بزرگ‌ و باصفایی، به‌ در خواست‌ شیخ‌ بهایی‌ و به‌ دستور شاه‌ عباس‌ بدست «الغ‌ الرضوی‌ خادم‌» بر پا شده‌ است.‌درون‌ بقعه‌ نیز تزئینات‌جالبی‌ دارد که‌ از آن‌ جمله‌ دو کتیبه‌ به‌ خط‌ علیرضا عباسی‌ است‌: یکی‌ به‌ تاریخ‌ 1026 ه . ق‌ و دیگری‌ دارای‌تاریخ‌ 1031 ه . ق‌ است‌. 

  تلفن خواجه ربیع :

  وب سایت خواجه ربیع : -

  آدرس خواجه ربیع : خراسان رضوی، 4 كيلومتري‌ شمال‌ مشهد، انتهاي‌ خيابان‌ خواجه‌ ربيع‌

  زمان بازدید خواجه ربیع :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - خواجه ربیعمراکز نزدیک خواجه ربیع

جاذبه های اطراف خواجه ربیع