شما اینجا هستید: تهران | شهر تهران | زندان قصر

زندان قصر

 • زندان-قصر_1
 • زندان-قصر_2
 • زندان-قصر_3
 • زندان-قصر_4
 • زندان-قصر_5
 • زندان-قصر_6
 • زندان-قصر_7
 • زندان-قصر_8
 • زندان-قصر_9
 • زندان-قصر_10
 • زندان-قصر_11
 • زندان-قصر_12
 • زندان-قصر_13

درباره زندان قصر

مجموعه قصر که پیش از این 24 هکتار بود،‌ مجموعه‌ ی زیبایی بود که در راسش کاخ فتحعلی شاه قاجار خودنمایی می کرد اما با آغاز سلطنت ناصری، شاه میلش به کاخ نمی کشد و ترجیح می دهد اداره امور رعیت را در کاخ گلستان عهده دار شود.لازم به ذکر است که مجموعه ی دل انگیز و زیبای قصر به مذاق شاهان دیگر نیز خوش نیامده، چونانکه وقتی رضای میر پنچ در اوان سلطنتش تصمیم به تاسیس زندانی در تهران می گیرد، این مجموعه ی زیبای زبان بسته را نشانه می گیرد. و به‌ همین خاطر مارکوف، معمار مشهور روس را به ایران می خواند تا طراحی زندان قصر را انجام دهد.
پس از گذشت زمانی کوتاه، مارکوف بساط زیبایی قصر را به خاک می سپارد تا زندان مارکوف بنا شود؛ زندانی با 192 اتاق و گنجایش 700 محکوم.
زندان قصر سرشار از قصه است... مثل قصه ی اولین مدیرش که خود نیز اولین قربانی اش می شود؛ تیمسار درگاهی، رئیس وقت شهربانی که به جرم دعوت رضاخان به یکی از ۱۹۲ سلول عمومی و انفرادی در جریان افتتاح زندان، خشم رضای سردارسپه را درآورده و به حبس محکوم می شود.
این قصر هولناک نیز از آن پس قتلگاه مردان و زنان سرشناسی می شود؛ از نامدارانی چون عبدالحسین تیمورتاش، نصرت‌الدوله و سردار اسعد و نظر علی خان گرفته تا عشایر ترکمن و بلوچ و عشایر لر که قرآن جلد قرمز را رضا خود به خط خود ش پشت نویس کرد به بهانه ی صلح اما در همان لحظه ی نخست ورودشان به زندان قصر همه را به دار کشید ...
پس از شکست هیتلر در شهریور 20 که متفقین رضا شاه را مجبور کردند به استعفا نامه و بعد تبعیدی ناخواسته به موریس ، پرده از رخ جنایتهای زندان قصر برداشته شد و ...

  تلفن زندان قصر : 88423400 -88445806 - 88443311

  وب سایت زندان قصر : -

  آدرس زندان قصر : تهران، خیابان شریعتی، خیابان پلیس، باغ موزه زندان قصر


نمایش نقشه - زندان قصرمراکز نزدیک زندان قصر

جاذبه های اطراف زندان قصر