شما اینجا هستید: اصفهان | اصفهان | آرامگاه واله

آرامگاه واله

 • آرامگاه-واله_1
 • آرامگاه-واله_2
 • آرامگاه-واله_3
 • آرامگاه-واله_4
 • آرامگاه-واله_5
 • آرامگاه-واله_6
 • آرامگاه-واله_7
 • آرامگاه-واله_8
 • آرامگاه-واله_9

درباره آرامگاه واله

واله شاید از معدود افرادی باشد که مرگش را باور داشت و سنگ قبرش را پیش از فوتش با خط خوش نستعلیق نگاشت. آرامگاه این شاعر بزرگ قجری در سال 1229 بنا و درسال های پیش کاشی کاری شد که دیدار از آن در میان درختان سرسبز آرامگاه خالی از لطف نیست.

  تلفن آرامگاه واله :

  وب سایت آرامگاه واله : -

  آدرس آرامگاه واله : اصفهان، خیابان فیض

  زمان بازدید آرامگاه واله :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - آرامگاه والهمراکز نزدیک آرامگاه واله

جاذبه های اطراف آرامگاه واله

اقامت گاه های اطراف آرامگاه واله

رستوران های اطراف آرامگاه واله

مراکز خرید اطراف آرامگاه واله