آرامگاه بابا رکن الدین

 • آرامگاه-بابا-رکن-الدین_1
 • آرامگاه-بابا-رکن-الدین_2
 • آرامگاه-بابا-رکن-الدین_3
 • آرامگاه-بابا-رکن-الدین_4
 • آرامگاه-بابا-رکن-الدین_5
 • آرامگاه-بابا-رکن-الدین_6
 • آرامگاه-بابا-رکن-الدین_7
 • آرامگاه-بابا-رکن-الدین_8
 • آرامگاه-بابا-رکن-الدین_9
 • آرامگاه-بابا-رکن-الدین_10
 • آرامگاه-بابا-رکن-الدین_11
 • آرامگاه-بابا-رکن-الدین_12
 • آرامگاه-بابا-رکن-الدین_13

درباره آرامگاه بابا رکن الدین

تخت فولاد قدیمی ترین و دیدنی ترین قبرستان اصفهان است که سنگ قبرهایی از سالهایی کهن را در دل خود جای داده است. اما از میان این سنگ قبرهایی که گاه قدمتی 100 ساله دارند بقعه ای سربرآورده است که معماری آن متعلق به دوران صفوی می باشد. این بقعه زیبا متعلق به بابارکن الدین عارف مشهور و نامی اصفهان است که در دوران صفوی می زیسته است.
بر سردر بنا در ضلع شمال شرقی کتیبه ای به خط ثلث سفید بر متن کاشی لاجوردی نگاشته شده که به خط هنرمند و خطاط معروف دوره شاه عباس صفوی محمد صالح اصفهانی می باشد. بابا رکن الدین در روز یکشنبه 26 ربیع الاول سال 769 هجری قمری وفات کرد و در خانقاه خویش که اکنون به تکیه بابا رکن الدین معروف است به خاک سپرده شد.

  تلفن آرامگاه بابا رکن الدین :

  وب سایت آرامگاه بابا رکن الدین : -

  آدرس آرامگاه بابا رکن الدین : اصفهان، خیابان تخت فولاد، قبرستان تخت فولاد


نمایش نقشه - آرامگاه بابا رکن الدینمراکز نزدیک آرامگاه بابا رکن الدین

جاذبه های اطراف آرامگاه بابا رکن الدین

رستوران های اطراف آرامگاه بابا رکن الدین

مراکز خرید اطراف آرامگاه بابا رکن الدین