کلیسای سنت استپانوس

 • كليساي-سنت-استپانوس_1
 • كليساي-سنت-استپانوس_2
 • كليساي-سنت-استپانوس_3
 • كليساي-سنت-استپانوس_4
 • كليساي-سنت-استپانوس_5
 • كليساي-سنت-استپانوس_6
 • كليساي-سنت-استپانوس_7
 • كليساي-سنت-استپانوس_8
 • كليساي-سنت-استپانوس_9
 • كليساي-سنت-استپانوس_10
 • كليساي-سنت-استپانوس_11
 • كليساي-سنت-استپانوس_12
 • كليساي-سنت-استپانوس_13
 • كليساي-سنت-استپانوس_14
 • كليساي-سنت-استپانوس_15
 • كليساي-سنت-استپانوس_16
 • كليساي-سنت-استپانوس_17
 • كليساي-سنت-استپانوس_18
 • كليساي-سنت-استپانوس_19
 • كليساي-سنت-استپانوس_20
 • كليساي-سنت-استپانوس_21
 • كليساي-سنت-استپانوس_22
 • كليساي-سنت-استپانوس_23
 • كليساي-سنت-استپانوس_24
 • كليساي-سنت-استپانوس_25
 • كليساي-سنت-استپانوس_26
 • كليساي-سنت-استپانوس_27
 • كليساي-سنت-استپانوس_28
 • كليساي-سنت-استپانوس_29
 • كليساي-سنت-استپانوس_30
 • كليساي-سنت-استپانوس_31
 • كليساي-سنت-استپانوس_32
 • كليساي-سنت-استپانوس_33
 • كليساي-سنت-استپانوس_34
 • كليساي-سنت-استپانوس_35
 • كليساي-سنت-استپانوس_36
 • كليساي-سنت-استپانوس_37
 • كليساي-سنت-استپانوس_38
 • كليساي-سنت-استپانوس_39
 • كليساي-سنت-استپانوس_40
 • كليساي-سنت-استپانوس_41
 • كليساي-سنت-استپانوس_42
 • كليساي-سنت-استپانوس_43
 • كليساي-سنت-استپانوس_44
 • كليساي-سنت-استپانوس_45
 • كليساي-سنت-استپانوس_46
 • كليساي-سنت-استپانوس_47
 • كليساي-سنت-استپانوس_48
 • كليساي-سنت-استپانوس_49
 • كليساي-سنت-استپانوس_50
 • كليساي-سنت-استپانوس_51
 • كليساي-سنت-استپانوس_52
 • كليساي-سنت-استپانوس_53
 • كليساي-سنت-استپانوس_54
 • كليساي-سنت-استپانوس_55
 • كليساي-سنت-استپانوس_56
 • كليساي-سنت-استپانوس_57
 • كليساي-سنت-استپانوس_58
 • كليساي-سنت-استپانوس_59
 • كليساي-سنت-استپانوس_60
 • كليساي-سنت-استپانوس_61
 • كليساي-سنت-استپانوس_62
 • كليساي-سنت-استپانوس_63
 • كليساي-سنت-استپانوس_64
 • كليساي-سنت-استپانوس_65
 • كليساي-سنت-استپانوس_66
 • كليساي-سنت-استپانوس_67
 • كليساي-سنت-استپانوس_68
 • كليساي-سنت-استپانوس_69
 • كليساي-سنت-استپانوس_70

درباره کلیسای سنت استپانوس

کلیسای سنت استپانوس کلیسایی ست در دره ای سرسبز که با حصار سنگی بزرگی در بر گرفته شده است. حصار با بدنه سنگی همانند دژهای مستحکم دوره ساسانی است که نقش برجسته‌ای از حضرت مریم(ع) و دوران کودکی حضرت عیسی(ع) در پیشانی طاق نمای درب ورودی آن به چشم می‌خورد.شمایل سنت استپانوس یا سنت استفان، اولین کسی که در راه مسیحیت جان سپرد و این کلیسا که بعد از قره کلیسا مهمترین کلیسای ارامنه در ایران می باشد به یادش نام گذاری شد.بنای کلیسا از سه قسمت اصلی تشکیل شده که شامل برج ناقوس، نمازخانه و اجاق دانیال است. برج ناقوس کلیسا واقع بر روی ایوان دو طبقه‌ای متصل به دیوار جنوبی کلیسا با نقوش برجسته فرشته، صلیب، ترنج، ستاره و گل هشت پر زیبایی خاصی به بنا بخشیده است. در بازدید از کلیسا نقش برجسته‌های حواریون و قدیسین و فرشتگان بر پیشانی طاق‌نماها را از یاد نبرید.

  تلفن کلیسای سنت استپانوس : -

  وب سایت کلیسای سنت استپانوس : -

  آدرس کلیسای سنت استپانوس : 16 کیلومتری غرب جلفا، 3 کیلومتری رود ارس، کلیسای سنت استپانوس


نمایش نقشه - کلیسای سنت استپانوسمراکز نزدیک کلیسای سنت استپانوس

جاذبه های اطراف کلیسای سنت استپانوس