کاخ شهرداری تبریز

 • کاخ-شهرداری-تبریز_1
 • کاخ-شهرداری-تبریز_2
 • کاخ-شهرداری-تبریز_3
 • کاخ-شهرداری-تبریز_4
 • کاخ-شهرداری-تبریز_5
 • کاخ-شهرداری-تبریز_6
 • کاخ-شهرداری-تبریز_7
 • کاخ-شهرداری-تبریز_8
 • کاخ-شهرداری-تبریز_9
 • کاخ-شهرداری-تبریز_10
 • کاخ-شهرداری-تبریز_11
 • کاخ-شهرداری-تبریز_12
 • کاخ-شهرداری-تبریز_13
 • کاخ-شهرداری-تبریز_14
 • کاخ-شهرداری-تبریز_15
 • کاخ-شهرداری-تبریز_16
 • کاخ-شهرداری-تبریز_17
 • کاخ-شهرداری-تبریز_18
 • کاخ-شهرداری-تبریز_19
 • کاخ-شهرداری-تبریز_20
 • کاخ-شهرداری-تبریز_21
 • کاخ-شهرداری-تبریز_22
 • کاخ-شهرداری-تبریز_23
 • کاخ-شهرداری-تبریز_24
 • کاخ-شهرداری-تبریز_25
 • کاخ-شهرداری-تبریز_26
 • کاخ-شهرداری-تبریز_27
 • کاخ-شهرداری-تبریز_28
 • کاخ-شهرداری-تبریز_29
 • کاخ-شهرداری-تبریز_30

درباره کاخ شهرداری تبریز

در میدان ساعت شهر تبریز بنایی به مانند عقابی در حال پرواز خود نمایی می کند که اکنون به کاخ شهرداری معروف است. این بنا در زمان پهلوی در محل گورستان متروک و مخروبه کوی نوبر بانظارت مهندسان آلمانی و در زمان ریاست شهرداری حاج‌ارفع‌الملک جلیلی بنا شد.برج ساعتی نیز بر روی این بنا قرار دارد که در گذشته هر 15 دقیقه یکبار گذر زمان را به تبریزیان یادآور می شده است.بخشی از این بنا در حال حاضر به موزه شهر و شهرداری های کشور اختصاص یافته است.

  تلفن کاخ شهرداری تبریز :

  وب سایت کاخ شهرداری تبریز : -

  آدرس کاخ شهرداری تبریز : آذربایجان شرقی، تبریز، میدان ساعت، ساختمان قدیم شهرداری


نمایش نقشه - کاخ شهرداری تبریزمراکز نزدیک کاخ شهرداری تبریز

جاذبه های اطراف کاخ شهرداری تبریز

رستوران های اطراف کاخ شهرداری تبریز

مراکز خرید اطراف کاخ شهرداری تبریز