پیست اسکی سهند

 • پیست-اسکی-سهند_1
 • پیست-اسکی-سهند_2
 • پیست-اسکی-سهند_3
 • پیست-اسکی-سهند_4
 • پیست-اسکی-سهند_5
 • پیست-اسکی-سهند_6
 • پیست-اسکی-سهند_7
 • پیست-اسکی-سهند_8
 • پیست-اسکی-سهند_9
 • پیست-اسکی-سهند_10
 • پیست-اسکی-سهند_11
 • پیست-اسکی-سهند_12
 • پیست-اسکی-سهند_13
 • پیست-اسکی-سهند_14
 • پیست-اسکی-سهند_15
 • پیست-اسکی-سهند_16
 • پیست-اسکی-سهند_17
 • پیست-اسکی-سهند_18
 • پیست-اسکی-سهند_19
 • پیست-اسکی-سهند_20
 • پیست-اسکی-سهند_21
 • پیست-اسکی-سهند_22
 • پیست-اسکی-سهند_23
 • پیست-اسکی-سهند_24
 • پیست-اسکی-سهند_25
 • پیست-اسکی-سهند_26
 • پیست-اسکی-سهند_27
 • پیست-اسکی-سهند_28
 • پیست-اسکی-سهند_29
 • پیست-اسکی-سهند_30
 • پیست-اسکی-سهند_31
 • پیست-اسکی-سهند_32
 • پیست-اسکی-سهند_33
 • پیست-اسکی-سهند_34
 • پیست-اسکی-سهند_35
 • پیست-اسکی-سهند_36
 • پیست-اسکی-سهند_37
 • پیست-اسکی-سهند_38
 • پیست-اسکی-سهند_39
 • پیست-اسکی-سهند_40
 • پیست-اسکی-سهند_41
 • پیست-اسکی-سهند_42
 • پیست-اسکی-سهند_43
 • پیست-اسکی-سهند_44
 • پیست-اسکی-سهند_45
 • پیست-اسکی-سهند_46
 • پیست-اسکی-سهند_47
 • پیست-اسکی-سهند_48
 • پیست-اسکی-سهند_49
 • پیست-اسکی-سهند_50
 • پیست-اسکی-سهند_51
 • پیست-اسکی-سهند_52
 • پیست-اسکی-سهند_53
 • پیست-اسکی-سهند_54

درباره پیست اسکی سهند

رشته کوه سهند عروس کوه های ایران بوده و در شهر مراغه، 39 کیلومتری جنوب شرقی تبریز قرار گرفته است. دامنه های سر سبز و چشمه های روان، شقایق‌های صحرایی و آلاله‌های روییده شده در دامنه‌های این کوه و پرنده های مهاجری که آزادانه از این سو به آن سو در حال پروازند، منظره جالبی را برای گردشگران و میهمانان مراغه ای به تصویر کشیده اند.پیست اسکی سهند میزبان اسکی بازان تبریزی و شهر های اطراف و همچنین گردشگرانی است که می خواهند تجربه ای متفاوت و خاص از سفری خاص را در کوله بار خود جای دهند.برای کسانی که رصد ستارگان و آسمان را دوست دارند نیز در این پیست رصد خانه ای فراهم شده تا بتوانند در دل طبیعت روح نواز سهند به تماشای آسمان نیلگون شهر بپردازند.

  تلفن پیست اسکی سهند :

  وب سایت پیست اسکی سهند : -

  آدرس پیست اسکی سهند : آذربایجان شرقی، 39 کیلومتری جنوب شرقی تبریز، پیست اسکی سهند


نمایش نقشه - پیست اسکی سهندمراکز نزدیک پیست اسکی سهند

جاذبه های اطراف پیست اسکی سهند