تالاب قوری گل

 • تالاب-قوری-گل-_1
 • تالاب-قوری-گل-_2
 • تالاب-قوری-گل-_3
 • تالاب-قوری-گل-_4
 • تالاب-قوری-گل-_5
 • تالاب-قوری-گل-_6
 • تالاب-قوری-گل-_7
 • تالاب-قوری-گل-_8
 • تالاب-قوری-گل-_9
 • تالاب-قوری-گل-_10
 • تالاب-قوری-گل-_11
 • تالاب-قوری-گل-_12
 • تالاب-قوری-گل-_13
 • تالاب-قوری-گل-_14
 • تالاب-قوری-گل-_15
 • تالاب-قوری-گل-_16

درباره تالاب قوری گل

اگر امکانات برایتان از اولین گزینه ها نیست و اهل ریسک و ماجراجویی هستید می توانید 40 کیلومتر تا جنوب شرقی تبریز رانده و خود را به تالاب قوری گل برسانید؛ تالابی با آب شیرین که میزبان پرندگان و خزندگان متعددی از جمله مار و سمور و ادرک آبی است.می توانید در کنار این تالاب چادری زده و از مناظر اطراف لذت ببرید فقط حتما با خود لوازم مناسب و کافی همراه داشته باشد.خالی از لطف نیست که بدانید این دریاچه در میان مردم محلی به قوری گل یا استخر خشک معروف است و بعضی آن را دوری گول (استخر آب زلال) و برخی دیگر قویل گول (استخر و گودال ژرف و عمیق) می نامند. در ضمن: شکار ممنوع!

  تلفن تالاب قوری گل : -

  وب سایت تالاب قوری گل : -

  آدرس تالاب قوری گل : 15 کیلومتری غرب بستان آباد ( 40 کیلومتری جنوب شرقی تبریز)، روستای بزوجیق، تالاب قوریگل


نمایش نقشه - تالاب قوری گلمراکز نزدیک تالاب قوری گل

جاذبه های اطراف تالاب قوری گل