از کجا راه می افتی؟
به کجا می ری؟

برنامه سفر


برنامه سفر مثل یک راهنمای شخصیه که به شما می گه توی مقصدتون از کجاها دیدن کنید، توی کدوم رستوران ها غذا بخورید و از کجاها خرید کنید. اگر از برنامه های غیر رایگان هم استفاده کنید، جزئیات بیشتری مثل هزینه ها، مسیرهای دسترسی، مدت زمان هایی رو که در یک مکان خواهید گذراند و فاصله مکان ها از هم دیگر رو بهتون می گه.


سایر برنامه های سفر

برنامه‌سفر-کیش
برنامه سفر رایگان
کیش
3
روز