هتل ارگ گوگد

  • هتل-ارگ-گوگد_1
  • هتل-ارگ-گوگد_2
  • هتل-ارگ-گوگد_3
  • هتل-ارگ-گوگد_4
  • هتل-ارگ-گوگد_5
  • هتل-ارگ-گوگد_6
  • هتل-ارگ-گوگد_7
  • هتل-ارگ-گوگد_8

درباره هتل ارگ گوگد

سفری تاریخی به گذشته و اقامت در ارگی به قدمت 4 قرن؛ ارگ تاریخی گوگد.این ارگ بی نظیر دومین بنای خشت و گل ایران در چهار قرن پیش است. تنها سند مکتوب این ارگ متعلق به یکصد و پنجاه سال پیش میباشد که نشان میدهد این بنا توسط شخصی به نام علیخان بعنوان مهریه به همسرش واگذار شده است. "مهریه هم مهریه های قدیم"!
موسیقی سنتی در رستورانی سنتی و باستانی با غذاهای ایرانی و اقامت در هتلی با چنین قدمت و سبکی بی شک سفری خاطره انگیز را رقم خواهد زد.

  تلفن هتل ارگ گوگد : 7 - 3230095 – 0372

  وب سایت هتل ارگ گوگد : -

  آدرس هتل ارگ گوگد : آدرس: اصفهان، گلپایگان، گوگد،هتل ارگ تاریخی گوگد


نمایش نقشه - هتل ارگ گوگدمراکز نزدیک هتل ارگ گوگد

اقامت گاه های اطراف هتل ارگ گوگد